KOMPETENS: Webb

  • Webb

DET KOMMUNIKATIVA; det vill säga innehållet och hur det ges form är centralt för oss i våra webbprojekt. Vad ska kommuniceras till vem? Vi tar gärna uppdraget att synka webben med era övriga sätt att nå fram till era målgrupper enligt vad vi beskriver under menyvalet för tjänsten Kommunikativa Koncept & Identitet. Vi har en skalbar arbetsmetod som gör att vi kan jobba med från små till mellanstora klienter.
UPPDATERADE OCH RELEVANTA webbsidor enligt principerna för Content Marketing/­Inbound Marketing får mer trafik och vi erbjuder därför abbonemangs­lösningar av redaktionell karaktär för att möta detta behov (se tjänsten Onlineredaktionen. Exempelvis kan vi i samråd och samarbete mer er med viss bestämd frekvens skapa artiklar med text och bild på er webbsidas blogg/­nyhetsdel eller mailutskick.
TEKNISKT SETT jobbar vi i WordPress som CMS (inkl Google Analytics, SEO) och designar för responsiv design/­mobilanpassning.

Galleriet nedan...

visar några exempel på vad våra medarbetare skapat i olika tidigare sammanhang.