KOMPETENS: VisuKomKonc&IdDesign

  • Visuella
    Kommunikativa
    Koncept &
    Identitetsdesign

KOMMUNIKATION UTAN strategiskt sammanhållande linje är ett säkert sätt att störa den kommunikation som en verksamhet vill nå ut med. Enkelt exempel när exempelvis när annonsering har ett tilltal, trycksaker ett annat och webben ytterligare ett annat. Med en övergripande översyn för hela den visuella kommunikationen med en strategi för hela varumärket i botten och utifrån detta skapa ett övergripande koncept för helheten och grundstory att berätta undviks detta. Holistisk kommunikation, där delarna säger något om helheten är mer effektiv.
VÄLJ MELLAN priseffektiva snabbt-på-bana-metoden lämpligt för det lilla företaget eller mer genomarbetadstrategisk analys/plan av aktuella varumärken och därpå framtagande av totalkoncept för kommunikationen.
FÖR BÄSTA resultat oberoende projekt tror vi på täta samarbeten; se oss gärna som er inhousbyrå!

Galleriet nedan...

visar delar av Visuella Kommunikativa Koncept & Identitetsdesign för två företag för vilka våra medarbetare tidigare arbetat för...