Vad ger man till företaget som har allt?

Posted · Add Comment
KATEGORI: Aktuellt, Inspiration & Kunskap, Målgrupp medelstora till större företag/organisationer, Målgrupp mindre företag/organisationer, Om våra tjänster

Vad ger man till företaget som har allt på plats vad det gäller grafisk profilering, reklamlösningar, social mediastrategi osv?

Vad ger man till före­taget som har allt? Art­boos­t­i­fy kan erb­ju­da Art­brand­ing! Ett lika spän­nande, som kax­igt, som sym­pa­tiskt kom­ple­ment till övrigt arbete med ert varumärke!

  • SPÄNNANDE efter­som mål­grup­pen nås av något utöver vad som förvän­tas från en verksamhet!
  • KAXIGT efter­som bara en stolt verk­samhet vågar berät­ta om sig själv bor­tom uppen­bart marknadsförande!
  • SYMPATISKT efter­som ni vis­ar tillit till att er mål­grupp kan ta in en större upplevelse än det direk­ta säljandet!
  • ETT KOMPLEMENT till raka bud­skap och ren­od­lad pro­fi­ler­ing (vil­ka såk­lart utgör grun­den). Art­brand­ing använ­der ett ledigt ”frekvens­band!”

Läs mer på www.artboost.se/artbranding

// Ulrik Claes­son // Artboostify //