TJÄNSTER:

 • Quiz
  Artbranding
  KONSTEN att få era målgrupper
  att TÄVLA om vem som
  vet mest om ert företag!

QUIZ ARTBRANDING är ett eventformat som syftar till att vara ett meningsfullt och kul sätt för era målgrupper att lära sig om ert varumärke och typen av utbud ni har.
Allt på ett imagehöjande sätt! Quiz Artbranding innebär en vitamininjektion till er marknadsföringsmix. En slags symbios mellan event, reklam, branding och content marketing på nätet. När vanlig reklam inte är nog!
QUIZ ARTBRANDING bygger på en speciell typ kundtävling med inbyggd strategisk kommunikation, är skalbart i omfattning och innebär låga nivåer arbetsinsatser från er och går applicera på alla kanaler; webb, tryck i olika former eller på fysisk plats.

Hur funkar det?

 • 1. Lockelsekraft

  Målgrupperna dras i grunden till tävlingen
  via attraktiva men för er ekonomiskt smarta priser
  som ni i samråd med oss bestämmer vad det kan
  vara (tex rabatterbjudande som redan på prisstadiet
  ger försäljning). En pristrappa bör finnas för att
  öka lockelsen att delta.

 • 2. Pedagogisk tävling

  Eventformatets kärna är tävlingsfrågor där deltagarna
  måste studera en eller flera speciellt designade bilder
  för att få ledtrådar till svaren. Leta på er webb eller butik
  ska sedan krävas då kunskap om ert erbjudande är målet!
  Bilderna formges så att de förmedlar ert varumärkes
  värden samt med konstnärlig känsla i motsats till
  reklamkänsla vilket höjer statusen på hela eventet.

 • 3. Återkopplingseffekt

  Tävlingen genererar innehåll att skriva om på er webb/
  sociala media. Med hjälp av ett turneringsupplägg där
  sammanlagda vinnare utses efter x antal deltävlingar ökar
  förutsättningarna för att driva trafik till företagets internet-
  närvaro i stort. Här berättas också om när nästa deltävling
  kommer ske vilket skapar återvändande besökare...

 • EXEMPEL PÅ HUR BILDERNA INOM QUIZ-ARTBRANDING FUNGERAR:
  Vilken stad samt vilka sevärdheter där kan du ana i bilden under?
  Hade det gällt ert företag hade vi utgått från era erbjudanden och valt en lämplig svårighetsgrad.

 • RÄTT SVAR: Staden är Göteborg! I bilden kan hittas
  Lilla Bommens övre del, Ullevi, Eriksbergskranen och en karta över hamnområdet.
  Dessutom syns lite av Barken Viking! Utslagsfråga?

Välj paket...

GET-STARTED-PAKETET

Ett paket som ger er möjlighet att känna på formatet. Resulterar i 1 event (men därmed ingen feedbackloop). Bilden som skapats behåller du som kund och kan användas i fortsatt varumärkesbyggande situationer (t.ex. fysiskt i lokal och på webben).
INGÅR
➽ 1 st bild enligt formatet Quiz Artbranding.
➽ Minst 3-5 st förslag på bildgåtor.
➽ 1 st annons/banner att använda i marknadsföring för eventet. Ingår anpassning till 3 olika storlekar utfört enligt er egen grafisk profil.
➽ Formulärlösning för deltagarna att skicka in sina svar via mobil eller dator. Länkas in från er webbsida. Designen profileras enligt er grafiska profil.
➽ Admin av tävlandes bidrag.
➽ Författande av innehåll för postning till sociala media (content marketing) samt admin av postning.

OFFERT *
➽ Researchfas: 1–5 tim
➽ Förslagsfas 1st bild + frågor: 2–5 tim
➽ Kreationsfas:
  1. Skapande av 1st bild: 5–8 tim
  2. Annons el banner för eventet: 1–2 tim
➽ Aktivitetsfas: Admin av tävlandes bidrag samt författande av ”content” till er webb/sociala media: 3 tim

S U M M A (medelcase 17,5 tim)

11.900

kr + moms
 

MINITURNERINGEN

Paketet ger er 3 stycken deltävlingar inklusive feedbackloop. Bilderna som skapats behåller du som kund och kan återanvändas i fortsatt varumärkesbyggande situationer (t.ex. fysiskt i lokal och på webben).

INGÅR
➽ 3 st bilder enligt formatet Quiz Artbranding.
➽ Minst 3-5 st förslag på bildgåtor per bild.
➽ 3 st annonser/banners att använda i marknadsföring för eventet. Ingår anpassning till 3 olika storlekar utfört enligt er egen grafisk profil.
➽ Formulärlösning för deltagarna att skicka in sina svar via mobil eller dator. Länkas in från er webbsida. Designen profileras enligt er grafiska profil.
➽ Admin av tävlandes bidrag.
➽ Författande av innehåll för postning till sociala media (content marketing) samt admin av postning.
OFFERT *
➽ Researchfas: 1–5 tim
➽ Förslagsfas 3st bilder + frågor: 5–10 tim
➽ Kreationsfas:
  1. Skapande av 3st bild: 12–20 tim
  2. Annonser el banners för eventet: 2–4 tim.
➽ Aktivitetsfas: Admin av tävlandes bidrag samt författande av ”content” till er webb/sociala media: 9 tim

S U M M A (medelcase 38 tim)

24.900

kr + moms
 

STORTURNERINGEN

Paketet ger er 6 stycken deltävlingar inklusive feedbackloop. Bilderna som skapats behåller du som kund och kan återanvändas i fortsatt varumärkesbyggande situationer (t.ex. fysiskt i lokal och på webben).

INGÅR
➽ 6 st bilder enligt formatet Quiz Artbranding.
➽ Minst 3-5 st förslag på bildgåtor per bild.
➽ 6 st annonser/banners att använda i marknadsföring för eventet. Ingår anpassning till 3 olika storlekar utfört enligt er egen grafisk profil.
➽ Formulärlösning för deltagarna att skicka in sina svar via mobil eller dator. Länkas in från er webbsida. Designen profileras enligt er grafiska profil.
➽ Admin av tävlandes bidrag.
➽ Författande av innehåll för postning till sociala media (content marketing) samt admin av postning.
OFFERT *
➽ Researchfas: 1–5 tim
➽ Förslagsfas 6st bilder + frågor: 10–20 tim.
➽ Kreationsfas:
  1. Skapande av 6st bild: 20–35 tim
  2. Annonser el banners för eventet: 3–6 tim
➽ Aktivitetsfas: Admin av tävlandes bidrag samt författande av ”content” till er webb/sociala media: 15 tim

S U M M A (medelcase 65 tim)

39.900

kr + moms
 

Kontakta oss för er offert eller möte!

Vi kommer gärna på besök och berättar mer i detalj hur Quiz Artbranding fungerar. Kontakta oss med knappen nedan.* FÖRDJUPAD INFO OM OFFERT OCH ARBETSPROCES
➽ RESEARCHFAS: Vi orienterar oss om ert företag och hur ni tänker, utbud, strategi, varumärke, bransch, konkurrenter mm. Tidsåtgång per offert är beroende på komplexiteten av fokusområde.
➽ FÖRSLAGSFAS: Vi analyserar researchresultatet och skapar principiella idéutkast för tävlingsfrågor och bildgåtornas innehåll.
➽ KREATIONSFAS: När ni gett er feedback och okejat utkast på tävlingsfrågor och bildgåtornas skapas detta:
    1. Bildmaterialet till tävlingen tas fram. Det unika är alltså att vi använder oss av konstens uttryck då detta kommunicerar högre status runt ert varumärke än reklamuttryck.
    2. Basic annons och/eller banner för eventet tas fram. Allt utfördt enligt er grafiska profil för användning i lämpligt sammanhang som ni bestämmer t.ex. som delinformatíon i sådan annonsering ni ändå hade gjort (snålskjuts) samt som banners på företagets webbkanaler. Med ”basic” menas enkelt informerande upplägg om utmanande tävling med bra priser.
    Det mest optimala anser vi, är att göra en dedikerad marknadsinsats som exempelvis kan inkludera någon form av kampanjupplägg inkluderande t.ex. dedikerade annonser. kampanjwebbplats. Om vi ska ge offert på detta kan vi diskutera under ett möte.
➽ AKTIVITETSFAS: Administration och skapande av “Content” till er web/sociala media fvs motorn i ”återkopplingsprocessen”. Själva tävlingsprocessen sköter sig normalt självt men de tävlandes bidrag måste administreras. I grundläget skickas bidragen in via en formulärlösning (mobil/web). Ni har full inblick och påverkansmöjlighet i processen.
    Vad som inte sköter sig självt är att skapa ”content”, alltså författa det innehåll som ska postas som nyheter på er webb/sociala media dvs det som ger nämnda ”återkoppling”. Tiden i offerten inkluderar dessa moment.
➽ ANPASSAD OFFERT: Grundpaketen är avpassade till medelstora företag och fungerar som utgångspunkt för unika offerter; större företag respektive mindre företag kan behöva offereras annorlunda samt efter andra unika förhållanden.
➽ HÄNDELSER UTANFÖR OFFERT: Offerter inkluderar grundscenarior. Om vi märker att något innebär oförutsedda extratimmar som ej beror på oss har vi som princip att direkt kommunicera detta med er innan arbetet utförs. Om överrenskommelsen blir att arbetet ska utföras är vår princip att utföra detta på löpande timme men till rabatterat timpris (50% av offertens grundtimpris).
    Fysiska objekt såsom eventuella utskrifter med montering bekostas separat av klient samt den annonsering som ev görs utöver egna kanaler.