ART & IMAGE CREATING STUDIO är den del av vår verk­samhet som hand­lar om bild och illus­tra­tioner. Exempelvis…

  • illus­tra­tion
  • mön­ster
  • måleri
  • com­put­er art & 3D
  • ani­ma­tion
  • fotoup­p­drag
  • mm… 

Beställ­ning­spro­jekt kan konkret röra sig om exem­pelvis poster-art, porträttmå­leri, bokil­lus­trering, tid­ningsar­tike­lil­lus­trering, foto­pro­jekt mm.